Tak na Zawsze

Tak na Zawsze

Formalności związane ze ślubem kościelnym

Ślub kościelny nie niesie ze sobą skutków cywilno-prawnych. Jedynie ślub konkordatowy daje możliwość zawarcia małżeństwa w kościele ze skutkami cywilno-prawnymi takimi, jak w przypadku ślubu cywilnego. Wyboru parafii należy dokonać wcześnie (od 6 do 12 miesięcy przed ślubem). Rezerwuje się wtedy datę i godzinę zawarcia małżeństwa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na mniej niż 3 miesiące przed planowaną ceremonią należy do kancelarii parafialnej dostarczyć poniższe dokumenty, w celu spisania protokołu przedślubnego:

1. Metryki chrztu i zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania - dokumenty te są ważne 6 miesięcy,

2. Dowody osobiste,

3. "licencje” czyli zgody proboszczów z parafii Pani i Pana Młodego na ślub w innej parafii,

4. Ostatnie świadectwa szkolne z ocenami z religii,

5. Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub zaświadczenia o aktualnym uczestnictwie,

6. Zaświadczenia o odbyciu spotkań w poradni życia rodzinnego.

Po spisaniu protokołu przedślubnego w wybranej parafii przez dwie kolejne niedziele ogłaszane są zapowiedzi. W przypadku wyboru innej parafii, zapowiedzi powinno być również odczytane w parafiach, z których pochodzą narzeczeni. Po ich wygłoszeniu narzeczeni otrzymują zaświadczenia, które zanosi się do wybranej parafii. W tym czasie powinno się odbyć pierwszą z dwóch obowiązkowych spowiedzi przedślubnych. Do drugiej należy przystąpić na dzień przed ślubem. W każdym przypadku po spowiedzi otrzymuje się zaświadczenie o jej odbyciu od księdza spowiednika. W dzień ślubu należy odpowiednio wcześnie przybyć do kościoła wraz ze świadkami, by w zakrystii dopełnić ostatnich formalności: złożyć obrączki, akt zawartego wcześniej ślubu cywilnego i zaświadczenie o przystąpieniu do spowiedzi.

Inne ważne formalności:

1. Omówić z księdzem możliwość filmowania i robienia zdjęć podczas ceremonii,

2. Ustalić z organistą oprawę muzyczną,

3. Omówić z kościelnym dekorację kościoła,

4. Przygotować się na poniesienie kosztów w postaci dobrowolnych datków lub opłaty ustalonej przez kościół. Ofiara „co łaska” niestety powoli przestaje obowiązywać i niekiedy możemy spodziewać się, że natrafimy na przygotowany cennik.

th1_2875_wilno_kosciol_sw_anny