Tak na Zawsze

Tak na Zawsze

Formalności związane ze ślubem cywilnym

Na miesiąc i jeden dzień (można wcześniej) przed wybranym terminem należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wypełnienia oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Dokonuje się wtedy wyboru nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i ich potomstwo.

0915_US1

Wymagane dokumenty to:

1. dowody osobiste państwa młodych i świadków,

2. Skrócone odpisy aktów urodzenia,

3. Skrócony odpis małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dotyczy osób po rozwodzie),

4. Skrócony odpis aktu zgonu (dotyczy wdów, wdowców),

5. Paszport (dotyczy cudzoziemców),

6. Zaświadczenie o prawnej zdolności do zawarcia związku małżeńskiego (wydane przez odpowiedni urząd kraju, z którego pochodzi przyszły współmałżonek).

Trzeba przygotować się na uiszczenie opłaty skarbowej.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego są ważne 3 miesiące.